شهید مطهری، یک روحانی معلم


♨️امروز هم سخنان #شهید_مطهری که معرف پایه های تفکر اسلامی در جوانب مختلف است، همچنان زنده است.

🔰رهبر معظم انقلاب ۸۰/۲/۱۲

🔹شهید مطهّری یک روحانىِ معلّم بود و شهیدِ معلمىِ خود شد. او آن سخنی را که نیاز زمان بود، انتخاب میکرد. توصیه میکنم با سخن شهید مطهّری – که همچنان سخن روز است – ارتباط برقرار کنید.

🔹یک روز همه عناصری که شهید مطهّری به عنوان یک استوانه فکری در مقابل آنها قد علم کرده بود، سرِ او ریختند؛ و از لحاظ فکری بمبارانشان کردند و از لحاظ حیثیّت اجتماعی نیز وی را مورد تهاجم قرار دادند؛ اما او یک تنه ایستاد.

🔹آن مهاجمان چه کسانی بودند؟ مبلّغان فرهنگهای وارداتىِ بیگانه گمراه کننده و دامهایی بر سر راه افکار جوانان. آن روز عمدتاً کمونیزم و برخی تفکرات لیبرالیزم غربی مطرح بود؛ امروز هم آن سخنان همچنان پابرجاست. امروز علی‌الظّاهر کمونیزم مرده است، اما آن سخنان – که معرف پایه‌های تفکّر اسلامی در جوانب مختلف است – همچنان زنده است.

اعلام اربعهامام خامنه ای (حفظه الله)شهید مطهری (رحمه الله علیه)
نوشته های تازه