جمع بندی منطق

♨️♨️ مجموعه جلسات جمع بندی منطق

🔰استاد علی فرحانی

✅ تعداد: ۱۹ جلسه

 

💠یکی از مهم‌ترین سوالاتی که عموما برای طلاب در طول دوره‌ تحصیلی پدید می‌آید، جایگاه علم منطق در سیر تحصیلی و محتوایی است. البته تدریس علم منطق در پایه‌های ابتدایی حوزه نیز این تلقی را برای طلاب به وجود می‌آورد که منطق دانشی کم‌اهمیت است و آنان را نسبت به مسائل مهم آن بی‌تفاوت می‌کند. مسئله‌ای که آثار خسرانش در سال‌های آغازین دوره‌های اصول و سپس فلسفه نمایان می‌گردد و جبرانش همتی بلند و سعیی فراوان می‌طلبد.

 

💠استاد علی فرحانی در یک دوره‌ نوزده جلسه‌ای به تدریس رئوس مهم منطق مظفر می‌پردازند که به نوعی #جمع‌بندی_منطق محسوب می‌گردد.

 

💠مطالبی که در این دوره بدان اشاره می‌شود به تعبیر استاد شاه‌بیت‌های منطق مظفر است که شامل این عناوین می‌گردد:

۱- مسئله‌ تقسیم و تبویب مسائل علم منطق
۲- تصور و تصدیق
۳- بدیهی و نظری
۴- باب قسمت
۵- کلیات خمس و حد رسم
۶- مبحث قضایا

 

💠 این دوره‌ی منطق از خصوصیاتی برخوردار است که آن را منحصر به فرد کرده است.

 

🔅 مهم‌ترین خصوصیت این دوره، نگرشی نوین به مسائل منطقی است که چون آبی روان بر آتش سوالات پراهمیت علم منطق جاری می‌گردد و مخاطب پس از چند جلسه با جایگاه این دانش ارزشمند در منظومه‌ی فکر و اندیشه آشنا می‌شود.

 

🔅همین مسئله باعث می‌گردد مخاطبی که سالهای آموزش منطق خود را از دست داده است با شنیدن این جلسات احساس بازگشت و عقب‌افتادگی نکند و خلأهای گذشته‌ی وی در کنار اطلاعات جدید و ارزشمند استاد همزمان پر شود.

 

🔅این دوره، برای کسانی که دروس فلسفه استاد را فراگرفته‌اند ارزشی مضاعف می‌یابد که اطلاعاتی ناب و مهم را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

 

🔅موجز بودن دوره نیز، میل انسان را به شنیدن و فراگیری آن زیاد می‌کند و از خستگی و واماندگی در بین راه باز می‌دارد.

 

💠💠💠💠💠

 

[button color=”blue” link=”http://www.ostadfarhani.ir/morsalat/doroos/mantegh/jambandimantegh/” align=”center” icon=”momizat-icon-box-add”]دانلود[/button]

 

💠💠💠💠💠

🔅🔅🔅🔅🔅🔅🔅

اندیشه های استاد علی فرحانیتدریس علوم حوزویتدریس منطقمنطق
نوشته های تازه