انسان عقلِ ربّ النوع ندارد

 

 

🔉🔉 #بشنوید

💢انسان، در قوس نزول، عقلِ ربّ النوع ندارد.
🔰استاد علی فرحانی

⚡️استاد در این صوت بیان می دارند که از دیدگاه علامه طباطبایی، انسان تنها موجودی است که در قوس نزول، عقلِ ربّ النوع ندارد. و به همین دلیل است که انسان می تواند در قوس نزول از مرحله عقل عبور کند و به عالم اسماء و صفات و بالاتر از آن برسد.

⚡️ایشان در توضیح این مسئله، عباراتی از مرحله اتحاد عاقل به معقول از کتاب نهایه و تعلیقه آیت الله مصباح به این بخش از عبارت را شرح می دهند.

⚡️انشالله بشنوید و استفاده ببرید.

◀️لینک دانلود صوت👇👇👇

🔴🔴🔴🔴🔴🔴
#پای_درس_استاد
#فلسفه #عرفان

اعلام اربعهعلامه طباطبایی (رحمه الله علیه)
نوشته های تازه